Αρχική

Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Το ΕΚΦΕ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής ΅Εκπαίδευσης του Παν/μίου Αθηνών και τους Σχ. Συμβούλους Αθμιας Εκπ/σης 3ης, 6ης, 8ης και 9ης περιφέρειας οργανώνει σεμινάρια με θέμα "Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών".

Ξεκινούν τη Δευτέρα 6/2/2017 και θα ολοκληρωθούν στο τέλος Μαρτίου.

Θα υποστηριχτούν 4 τμηματα ένα απο κάθε περιφέρεια. Τους συμμετέχοντες θα επιλέξουν οι Σχ. Σύμβουλοι (Καραντζίνης, Μαστρογιάννης, Πάσχου, Ζησιμόπουλος).

Ενότητες: θερμότητα, ηλεκτρισμός- κύκλωμα, ηλεκτρομαγνητισμός, όξινη βροχή, μικρόκοσμος-μικρισκόπια-στερεοσκόπια.

Στις 3 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 οι συμμετέχοντες στα 4 τμήματα θα παρακολουθήσουν ομιλία του Δρ. Ευστράτιου Καπότη ως εκπροσώπου του Παιδαγωγικού Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών (Καθηγητής κος Καλκάνης).