Αρχική

Εκπαιδευτική Ρομποτική - εισαγωγή

Το ΕΚΦΕ συνεργάζεται με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ και στα πλαίσια της υποστήριξης των σχολείων της περιοχής ευθύνης τους ετοίμασαν μια πρόταση για δίωρη παρουσίαση της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Η πρόταση απευθύνεται τόσο στην Α/βάθμια όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση με κατάλληλη προσαρμογή της παρουσίασης στην ηλικιακή αντιληπτότητα των μαθητών. Yποστηρίζει την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης όπως περιγράφφεται απο την ορολογία STEM (Φυσικές επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική,Μαθηματικά).

Η πρόταση περιλαμβάνει:
α) Παρουσίαση διάφορων εκδοχών ρομποτικής όπως arduino, wedo, meet-edison, thymio, NXT

β)  Απλές εφαρμογές καθημερινής ζωής (αυτόματο άνοιγμα θυρών, φωτισμού κλπ)

γ) Επίλυση δύο προβλημάτων: επιτυχής έξοδος απο σπηλιά, οδήγηση πάνω σε γραμμή.

 Η υποστήριξη της πρότασης είναι για το τρίμηνο   Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος  του 2019.