Μελέτη Επαγωγής με Multilog

  • Εκτύπωση

Με τη βοήθεια του Multilog μπορούμε να μελατήσουμε:

το νόμο του Faraday, την αμοιβαία επαγωγή,

τη λειτουργία του μετασχηματιστή κ.α. όπως τα προτείναι ο κ. Κολοβός

κλικ εδω