Προσωπικό

  • Εκτύπωση

Υπεύθυνος για το διάστημα 2012-15 Σπύρος Ταοβόλας

Συνεργάτες: Ντασιώτης Θεοφάνης, Χημικός

                  Μπακολίτσας Κων/νος, Βιολόγος

παράταση θητείας  μέχρι νεωτέρας ...

 

Στο παρελθόν προσέφεραν υπηρεσίες οι συνάδελφοι

1. Κολοβός Φώτης, Φυσικός,  ως υπεύθυνος απο τη δημιουργία του μέχρι το 2012

2. Σταμάτης Θεόδωρος, Φυσικός, ως συνεργάτης

3. Πλατανιά Αντα, Χημικός, ως συνεργάτης

4. Καγκελάρης Δημήτρης, Φυσικός, ως συνεργάτης

5. Χριστόπουλος Γιώργος, Φυσικός, ως συνεργάτης