Βιβλία των Δαπόντε κ.α.

Τα βιβλία του πρώην ΕΠΛ των Δαπόντε κ.α.
σε ψηφιακή μορφή με την άδεια των συγγραφέων.

Παρόλο που πέρασε τόσος χρόνος είναι ορατά τα καινοτόμα στοιχεία
που εισήγαγαν στη διδασκαλία της Φυσικής.
Α Λυκείου    22ΜΒ
Β'Λυκείου      12ΜΒ
Β'Λυκείου - ταλαντώσεις και κύματα 9ΜΒ