Παθητικό δίπολο

Χαρακτηριστική καμπύλη παθητικού διπόλου με multilog (Β' Γ.Π.)

κλικ εδώ

 

Μελέτη Επαγωγής με Multilog

Με τη βοήθεια του Multilog μπορούμε να μελατήσουμε:

το νόμο του Faraday, την αμοιβαία επαγωγή,

τη λειτουργία του μετασχηματιστή κ.α. όπως τα προτείναι ο κ. Κολοβός

κλικ εδω

 

 

 

Υποκατηγορίες