Παθητικό δίπολο

Χαρακτηριστική καμπύλη παθητικού διπόλου με multilog (Β' Γ.Π.)

κλικ εδώ