Εργ. οδηγός Γ'Γυμνασίου Χημεία

Ο  Φ. Κολοβός με τη συνεργάτη του κ. Πλατανιά πήραν τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας της Γ'Γυμνασίου και πραγματοποίησαν όλα τα πειράματα.

Φωτογράφησαν  στιγμιότυπα και σημείωσαν πιθανές δυσκολίες

Αξιοποιήστε τον  παρέα και συμπληρωματικά με τον εργαστηριακό οδηγό.

πατήστε εδώ να υον κατεβάσετε