Ταλάντωση με ΜΒL

Μελέτη της γ.α.τ.
Αναγκαία και ικανή συνθήκη για να κάνει ένα σώμα γ.α.τ.

κλικ εδώ