Συναντήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα 2015

Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο».

Σχετικά με την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) και για το χρονικό διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα 2015, θα πραγματοποιηθούν από τα ΕΚΦΕ Αγρινίου και Μεσολογγίου οι παρακάτω απογευματινές συναντήσεις (εκτός ωραρίου):

1.    Πειραματικές δραστηριότητες Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου, Τετάρτη 4/11/2015, ώρα 18.00 στο εργαστήριο Φ.Ε. του 3ου ΓΕΛ Αγρινίου (κοντά στο τραίνο).

2.    Πειραματικές δραστηριότητες Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου, Τετάρτη 11/11/2015, ώρα 18.00 στο εργαστήριο Φ.Ε. του 2ου ΓΕΛ Μεσολογγίου (στο λιμάνι).

3.    Πειραματικές δραστηριότητες Βιολογίας Γυμνασίου και Λυκείου, Τετάρτη 18/11/2015, ώρα 18.00 στο εργαστήριο Φ.Ε. του1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.

4.    Πειραματικές δραστηριότητες της Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου, Τρίτη 24/11/2015, ώρα 17.00, στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.

5.    Πειραματικές δραστηριότητες της Φυσικής Γυμνασίου, Πέμπτη 26/11/2015, ώρα 18.00, στο εργαστήριο Φ.Ε. του 2ου ΓΕΛ Μεσολογγίου (στο λιμάνι).

6.    Πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής Λυκείου, Τρίτη 1/12/2015, ώρα 18.00, στο εργαστήριο Φ.Ε. του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου (στο λιμάνι).

7.    Πειραματικές δραστηριότητες της Φυσικής Γυμνασίου, Πέμπτη 3/12/2015, ώρα 18.00, στον χώρο του ΕΚΦΕ Αγρινίου, στο κτίριο της Γ’Τάξης του 4ου ΓΕΛ.

8.    Πειραματικές δραστηριότητες της Φυσικής Λυκείου, Τετάρτη 9/12/2015, ώρα 18.00, στον χώρο του ΕΚΦΕ Αγρινίου, στο κτίριο της Γ’Τάξης του 4ου ΓΕΛ.

9.    Πειραματικές δραστηριότητες Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου, Πέμπτη 10/12/2015, ώρα 18.00, στον χώρο του ΕΚΦΕ Αγρινίου, στο κτίριο της Γ’Τάξης του 4ου ΓΕΛ.

10.    Πειραματικές δραστηριότητες Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου, Τρίτη 15/12/2015, ώρα 18.00, στο εργαστήριο Φ.Ε. του 2ου Λυκείου Μεσολογγίου (στο λιμάνι).

11.  Πειραματικές δραστηριότητες Χημείας Γυμνασίου και Λυκείου, Πέμπτη 17/12/2015, ώρα 18.00, στο εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.