Οι μαθητές παρουσιάζουν (30/3/16)

Στις 30/3/16  ημέρα Τετάρτη στο Γυμν. Αγίου Κων/νου οι μαθητές της Γ'  θα  παρουσιάσουν  τα παρακάτω θέματα:

ομάδες απο το Γυμν. Αγ. Κων/νου
1. Αλχημεία
2. Συμπεριφορά διοξειδίου του άνθρακα
3. Μυστικές γραφές
4. Κυψέλη υδρογόνου, κίνηση με νερό 
5. Ενέργεια απο τον ήλιο
6. Σούβλισμα μπαλονιών
7. Εκτροφή, ανάπτυξη  και παρατήρηση μυκήτων μαγιάς

ομάδες απο απο Γυμν. Λεπενούς
1. Το νερό κρασί
2. το κόκκινο λάχανο δείκτης
3. Χαρακίρι
4. Μαγικό αποτύπωμα

ώρα εκκίνησης 9.00, εκτιμώμενο πέρας εκδήλωσης 11.15