Οι μαθητές παρουσιάζουν (14-15/4/16)

Την Πέμπτη και την Παρασκευή 14 και 15/4/2016 στο 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου θα πραγματοπποιηθεί η εκδήλωση "οι μαθητές παρουσιάζουν".

Ομάδες μαθητών έχουν προετοιμάσει με την βοήθεια και καθοδήγηση των ΠΕ04 του σχολείου 15 δραστηριότητες που θα τους παρουσιάσουν στους μαθητές όλου του σχολείου. Την Παρασκευή θα παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες  τα Δημοτικά απο τα οποία ανλεί το μαθητικό δυναμικό το 1ο Γυμνάσιο (2ο, 5ο και 8ο Δημοτικό Αγρινίου).