Οι μαθητές παρουσιάζουν (19/4/16)

Στις 19/4/2016 ημέρα Τρίτη η εκδήλωση "οι μαθητές παρουσιάζουν" θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Παναιτωλίου.

Μαθητικές ομάδες θα παρουσιάσουν 10 δραστηριότητες. Θα παρακολουθήσουν οι μαθητές του Γυμνασίου και η Α'Τάξη του Λυκείου Παναοτωλίου καθώς και τα δύο Δημοτικά του Παναιτωλίου και η η Τρίτη τάξη των γειτονικών Γυμνασίων Καινουρίου και Παραβόλας.